Theo đó, UBND Thành phố giao Sở Giao thông Vận tải Hà Nội chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các thủ tục hủy thầu gói thầu CP07, bảo đảm tuân thủ các quy định của Luật Đấu thầu và Hiệp định tín dụng tài trợ cho Dự án đầu tư phát triển giao thông đô thị Hà Nội đã được ký kết. 

Các đơn vị này cũng làm việc với Ngân hàng Thế giới để thống nhất việc hủy Gói thầu CP07, không thực hiện gia hạn Hiệp định, có phương án điều chỉnh việc sử dụng nguồn vốn của Hiệp định bảo đảm phù hợp, hiệu quả, đúng quy định, có phương án sử dụng hiệu quả số xe BRT đã đặt sản xuất.

Đồng thời, Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Tổng Công ty Vận tải Hà Nội khẩn trương chuẩn bị các điều kiện để đưa tuyến buýt nhanh BRT vào hoạt động, bảo đảm an toàn giao thông, đảm bảo tiện lợi và an toàn cho hành khách; bổ sung cơ sở vật chất các trạm chờ để tạo sự tiện lợi cho hành khách; phấn đấu đưa tuyến buýt nhanh BRT vào khai thác, sử dụng trong tháng 12-2016.

Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Ngân hàng Thế giới, Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông và các đơn vị liên quan chuẩn bị kỹ các nội dung liên quan đến Dự án để thông tin, tuyên truyền, tạo sự thống nhất, đồng thuận của dư luận xã hội trong việc đưa tuyến buýt nhanh BRT tham gia vào hệ thống vận tải hành khách công cộng trên địa bàn Thủ đô.

Hải Châu