Ngày 30-6, trước nhiều câu hỏi của các phóng viên liên quan đến Đề án “Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trên địa bàn giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn 2030”, trong đó có việc cấm xe máy ở nội đô từ năm 2030”, ông Nguyễn Nguyên Quân, Trưởng ban Đô thị, HĐND TP Hà Nội cho biết, cùng với việc quản lý phương tiện giao thông, tiến tới cấm xe máy ở các quận, tới đây Hà Nội cũng sẽ thực hiện điều chỉnh giờ học, giờ làm của các cơ quan, trường học.

Về cuộc khảo sát do CATP Hà Nội thực hiện trên 15.000 phiếu vừa được công bố, kết quả 84% ý kiến ủng hộ đề án tăng cường quản lý, hạn chế hoạt động của phương tiện giao thông cá nhân; 90,35% ủng hộ lộ trình cấm xe máy trong nội đô của TP Hà Nội.

Đề án này sẽ là nội dung được UBND TP trình HĐND TP thông qua tại kỳ họp này. Đây là đề án đã được UBND TP tập trung chỉ đạo, xây dựng trong 1 năm qua, lấy ý kiến theo đúng quy định, trình tự và tiếp thu, điều chỉnh phù hợp để chính thức trình lên HĐND TP bản dự thảo đề án hoàn chỉnh nhất.

“Vừa qua, CATP Hà Nội tiến hành một cuộc khảo sát với 15.000 người được trưng cầu ý kiến bằng phiếu. Trong quá trình xây dựng đề án, UBND TP có phân công trách nhiệm cho các cơ quan đơn vị có liên quan, cơ quan Công an được giao nhiệm vụ tiến hành khảo sát bởi đối tượng khảo sát chủ yếu là các chủ phương tiện. Vì thế, việc CATP Hà Nội thực hiện khảo sát nói trên là đảm bảo khách quan, không có gì trái quy định”, ông Nguyễn Nguyên Quân khẳng định.

Hà Nội sẽ tính toán kỹ lưỡng hơn việc thu hồi phương tiện cũ.

Cũng theo ông Quân, ngoài cuộc khảo sát do CATP Hà Nội thực hiện, một cuộc khảo sát lấy ý kiến nhân dân khác được thực hiện trên Cổng thông tin điện tử TP. Qua tổng hợp cũng có tới 85% người tham gia khảo sát thống nhất rằng TP cần thông qua Nghị quyết về quản lý phương tiện giao thông, có nhiều ý kiến còn cho rằng nghị quyết này cần được ban hành sớm hơn.

Ông Quân chia sẻ thêm, trước đây, Thủ tướng Chính phủ cũng đã đồng ý cho Hà Nội được tổ chức điều chỉnh giờ học, giờ làm nhằm góp phần giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn TP.

Nội dung này Hà Nội cũng đã tổ chức thực hiện nhưng thời điểm đó tổ chức chưa hiệu quả do chưa áp dụng được nhiều biện pháp đồng bộ khác. Vì thế, cơ quan soạn thảo Nghị quyết lần này tiếp tục đề xuất áp dụng biện pháp điều chỉnh giờ học, giờ làm để tổ chức thực hiện đồng bộ với các giải pháp về quản lý phương tiện giao thông.

Về thu hồi phương tiện giao thông cũ, ông Quân cho biết, trong quá trình xây dựng đề án đã được đưa ra xin ý kiến nhân dân, các bộ, ngành và cơ quan đơn vị liên quan. “

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến, cơ quan soạn thảo đề án nhận thấy rằng nội dung này còn cần phải xem xét và tính toán kỹ hơn. Thế nên tại dự thảo Nghị quyết chính thức trình ra HĐND TP tại kỳ họp tới đây không có nội dung về thu hồi phương tiện cũ.

Ngọc Yến