Lễ ra quân phát động tuyên truyền xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và thực hiện Quy tắc ứng xử  nơi công cộng năm 2020 diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn, như: Thi tìm hiểu về Quy tắc ứng xử nơi công cộng; trưng bày ảnh Người Hà Nội ứng xử thanh lịch, văn minh; trình diễn, giao lưu văn hóa văn nghệ.

Trong đó, nổi bật là hoạt động xe diễu hành, gồm hơn 200 phương tiện giao thông, trang bị khẩu hiệu, diễu hành quanh khu vực, nhằm tiếp tục khơi dậy những nét đẹp văn hóa truyền thống của Thủ đô, lan tỏa ứng xử thanh lịch, văn minh trong đời sống cộng đồng.

Theo Ban tổ chức, chương trình phát động tuyên truyền xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh và thực hiện Quy tắc ứng xử  nơi công cộng sẽ còn tiếp tục được đẩy mạnh triển khai, nhằm nâng cao hiệu quả đưa hệ thống quy tắc ứng xử lan tỏa sâu rộng trong đời sống cộng đồng.

Xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh là một nội dung quan trọng trong Chương trình 04-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hoá - xã hội, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Thủ đô, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, giai đoạn 2016-2020”. Thành phố đã cụ thể hóa nhiệm vụ này bằng ban hành 2 bộ quy tắc: Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong các cơ quan trực thuộc TP và Quy tắc ứng xử  nơi công cộng năm 2017.

Sau 3 năm triển khai thực hiện, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, từ TP; quận, huyện, thị xã; các xã, phường, thị trấn; thôn, làng, tổ dân phố đến từng gia đình, cùng nhiều hình thức tuyên truyền, vận động phong phú, đa dạng, hệ thống Quy tắc ứng xử  đã tạo nên những chuyển biến rõ nét trong văn hóa ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và đông đảo quần chúng nhân dân Thủ đô, thông qua việc tuân thủ chấp hành các quy định của Pháp luật; tôn trọng không gian chung; ứng xử lịch thiệp, thân thiện nơi công cộng; quan tâm, nhường nhịn, giúp đỡ người khuyết tật, người già, trẻ em; tôn trọng, bảo vệ cảnh quan môi trường…

Hải Châu