Sở GTVT Hà Nội cho biết đã tiến hành thanh tra tại 10 đơn vị kinh doanh hoạt động taxi gồm: Hợp tác xã vận tải Sông Hồng, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Song Mã; Công ty cổ phần Thanh Nga; Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại tổng hợp Sao Hà Nội; Công ty cổ phần Ba Sao; Công ty cổ phần Thương mại vận tải Hoàn Kiếm; Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Thành Công, Công ty cổ phần Phúc Thịnh; Công ty cổ phần Huyền Anh; Công ty cổ phần Hương Lúa. Kết quả thanh tra cho thấy, 8/10 đơn vị chưa thực hiện việc đóng bảo hiểm đầy đủ cho lái xe.

Kiểm tra dữ liệu trích xuất từ thiết bị GSHT trên hệ thống của Tổng cục Đường bộ Việt Nam trong tháng 8 và tháng 9-2019, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội phát hiện các đơn vị còn có lái xe điều khiển phương tiện vi phạm quy định về tốc độ và thời gian làm việc quá 4 giờ liên tục. 

Trong đó, Hợp tác xã vận tải Sông Hồng có 13 phương tiện không có thông tin trên hệ thống GSHT của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, 29 phương tiện không truyền dữ liệu giám sát hành trình. 

Công ty cổ phần Ba Sao, Công ty cổ phần đầu tư thương mại và tổng hợp Sao Hà Nội chưa thay đổi địa chỉ trung tâm điều hành taxi, địa điểm lắp đặt thiết bị điều hành taxi trong giấy phép sử dụng tần số để phù hợp với hoạt động điều hành thực tế.

Phạm Huyền