Việc vận hành khai thác các tuyến buýt mới này nằm trong kế hoạch mở mới 30 tuyến buýt trong năm 2021 của Sở GTVT Hà Nội.

 Cụ thể, lộ trình các tuyến như sau: Tuyến số 66: Bến xe Yên Nghĩa - Phùng. Đầu A: Bến xe Yên Nghĩa; - Đầu B: Phùng (Bến xe Đan Phượng). Cự ly tuyến: 27,35 km. Tần suất: 90 lượt/ngày. Sức chứa của phương tiện: 30 chỗ. Giờ xuất bến/ đóng bến: Đầu A: 5h00 - 20h30 - Đầu B: 5h00 - 20h30.

Tuyến số 67: Phùng - Bến xe Sơn Tây. Đầu A: Phùng (Bến xe Đan Phượng) - Đầu B: Bến xe Sơn Tây. Cự ly tuyến: 27,05 km. Tần suất: 92 lượt/ngày. Sức chứa của phương tiện: 30 chỗ. Giờ xuất bến/ đóng bến: Đầu A: 5h00 - 21h00 - Đầu B: 5h00 - 21h00. Đơn vị vận hành: Xí nghiệp xe buýt 10-10.

Tuyến số 115: Thị trấn Vân Đình - Xuân Mai. Đầu A: Thị trấn Vân Đình ( Trung tâm thương mại Vân Đình, Ứng Hòa) - Đầu B: Xuân Mai (Trường Cao Đẳng cộng đồng Hà Tây). Cự ly tuyến: 38,2 km. Tần suất: 90 lượt/ngày. Sức chứa của phương tiện: 30 chỗ. Giờ xuất bến/ đóng bến: Đầu A: 5h30 - 20h30 - Đầu B: 05h30 - 20h30. Đơn vị vận hành: Trung tâm Tân Đạt.

Tuyến số 116: Yên Trung ( Thạch Thất) - Khu công nghiệp Phú Nghĩa. Đầu A: Yên Trung ( Đối diện trường THCS Yên Trung, Thạch Thất) - Đầu B: Khu công nghiệp Phú Nghĩa (điểm đỗ xe buýt trên đường Hạnh Phúc, Khu công nghiệp Phú Nghĩa). Cự ly tuyến: 36,50 km. Tần suất: 84 lượt/ngày. Sức chứa của phương tiện: 30 chỗ. Giờ xuất bến/ đóng bến: Đầu A: 5h00 - 20h00 - Đầu B: 5h00 - 20h30.

Phạm Huyền