Theo đó, trong tháng 11-2016 bình quân có 71% tổng số phương tiện truyền dữ liệu về hệ thống của Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Qua phân tích, cả nước có 59.107 lần phương tiện vi phạm tốc độ. Thông qua dữ liệu giám sát hành trình, các Sở Giao thông Vận tải đã xử lý 1.180 xe, trong đó thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn 1 tháng 1.109 xe; từ chối cấp phù hiệu 71 xe.

Như vậy, trong 11 tháng năm 2016, các Sở Giao thông Vận tải đã xử lý tổng cộng 9.491 phương tiện. Trong đó, thu hồi phù hiệu, đình chỉ khai thác tuyến với thời hạn 1 tháng là 8.192 xe, từ chối cấp phù hiệu là 1.289 xe và thu hồi giấy phép kinh doanh vận tải đối với 10 đơn vị.

Hải Châu