Chỉ tính riêng tháng 7, toàn quốc xảy ra hơn 1.200 vụ TNGT, làm chết gần 550 người và làm bị thương hơn 900 người. So với 7 tháng đầu năm 2019, số vụ TNGT giảm 1.824 vụ (giảm 18,57%), số người chết giảm 676 người (giảm 15,13%), số người bị thương giảm 1.611 người (giảm 21,59%). 

Hiện trường vụ tai nạn khiến 15 người thiệt mạng ở Quảng Bình.

Trong đó, đường bộ xảy ra 4.482 vụ, làm chết 3.707 người, bị thương 2.352 người. So với cùng kỳ năm trước, giảm 597 vụ (-11,75%), giảm 656 người chết (-15,04%), giảm 394 người bị thương (-14,35%). Riêng tháng 7-2020, xảy ra 707 vụ, làm chết 542 người, bị thương 434 người. 

So với cùng kỳ năm trước, giảm 74 vụ (giảm 9,48%), giảm 83 người chết (giảm 13,28%), giảm 23 người bị thương (giảm 5,03%). Tháng 7-2020 cũng xảy ra nhiều vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng làm nhiều người chết và nhiều người bị thương.

Nhật Uyên