Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã chỉ đạo các Sở GTVT và các Cục Quản lý đường bộ chủ động triển khai phương án đảm bảo giao thông và có biện pháp bảo vệ các công trình đường, cầu, cống, kho tàng, phương tiện, máy móc thi công để hạn chế thiệt hại do lụt bão gây ra.

Đồng thời, thực hiện phân luồng giao thông ngay khi ách tắc giao thông, chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông đường bộ chủ động phối hợp với Cảnh sát giao thông khi phân luồng…

Đặng Nhật