Cục Đăng kiểm Việt Nam đã chỉ đạo các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên toàn quốc cung cấp danh sách xe hết niên hạn sử dụng từ 1-1-2016 cho Phòng Cảnh sát giao thông, Sở Giao thông vận tải, Thanh tra giao thông vận tải các địa phương để theo dõi, quản lý.

Đồng thời, Cục cũng công khai danh sách xe trên trang điện tử của Cục tại địa chỉ www.vr.org.vn tại mục “PT hết niên hạn SD” và “PT sắp hết niên hạn SD” để phục vụ việc tra cứu của các cơ quan chức năng và người dân. “Những trường hợp đưa phương tiện đã hết niên hạn sử dụng vào tham gia giao thông là vi phạm Luật Giao thông đường bộ và sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định 171/2013/NĐ-CP của Chính phủ”, ông Hệ cho biết.

Đặng Nhật