Cụ thể, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) có 5.806 chuyến chậm, 249 chuyến hủy. Xếp ngay sau đó là Vietjet Air với 3.082 chuyến chậm, 71 chuyến hủy. Hãng hàng không giá rẻ Jetstar Pacific dẫn đầu về tỷ lệ nguyên nhân chậm chuyến với 1.982 chuyến chậm, 65 chuyến hủy.

Cũng theo báo cáo, trong tháng 5 (từ ngày 1/5 đến 18/5), các hãng hàng không thực hiện 10.239 chuyến bay, với 1.191 chuyến chậm (chiếm 11,6%), trong đó nguyên nhân chủ đạo tàu bay về muộn chiếm 68,8% và 39 chuyến hủy (chiếm 0,4%).

Đặng Nhật