Ban Quản lý Dự án Đường sắt cho biết, trong thời gian vừa qua, các đơn vị tham gia thực hiện Dự án đã tích cực triển khai thi công, đẩy nhanh tiến độ theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ GTVT. 

Trong tháng 7-2018, công tác cấp điện cho Dự án và xông điện cho toàn hệ thống đã hoàn thành. Từ tháng 8-2018, Tổng thầu đã tiến hành kiểm tra và thử đơn động cho từng chuyên ngành thiết bị như kiểm tra hệ thống cấp điện, chạy thử từng đoàn tàu, kiểm tra hệ thống thông tin, tín hiệu… 

Trước Tết Nguyên đán 2019, tàu đường sắt Cát Linh-Hà Đông sẽ chính thức khai thác thương mại

Đến nay, công tác thử đơn động cho từng chuyên ngành thiết bị đã cơ bản hoàn thành, đủ điều kiện đưa vào vận hành thử liên động toàn hệ thống.

Vận hành thử liên động là hoạt động kiểm tra, chạy thử, căn chỉnh liên hoàn giữa các hệ thống thiết bị chuyên ngành như thông tin, tín hiệu, AFC, cung cấp điện... 

Việc vận hành thử liên động sẽ được thực hiện thử theo từng bước, từng nội dung, từng cấp độ theo yêu cầu thiết kế và kế hoạch vận hành thử. Hoạt động này nhằm xác định toàn bộ công trình đã đạt được các thông số kỹ thuật theo thiết kế đảm bảo hoạt động ổn định, tin cậy cũng như các điều kiện liên quan trước khi nghiệm thu toàn bộ công trình. 

"Thời gian vận hành thử liên động từ 3 đến 6 tháng (bắt đầu từ 20/9/2018) với mục tiêu Dự án đủ điều kiện để đưa vào vận hành thương mại trước tết  âm lịch 2019", đại diện Ban Quản lý dự án Đường sắt thông  tin.


D.L