Được biết, năm 2016, Vietnam Airlines đã triển khai hoàn thành chương trình tái cấu trúc và cổ phần hóa, ngày 21.12.2016, Tổng công ty đã chào đón hành khách thứ 20 triệu, dự kiến kế hoạch 2017 là 21,7 triệu và đến tháng 11.2017, hàng không Việt Nam sẽ đón khách thứ 200 triệu.

Năm 2017, Vietnam Airlines đưa ra kế hoạch vận chuyển 21,7 triệu khách, 290.000 tấn hàng hóa, 130.000 chuyến bay, 325.800 giờ bay. 

Dự kiến với giá dầu tăng và biến động, Vietnam Airlines lập kế hoạch báo cáo Bộ Giao thông Vận tải lợi nhuận hợp nhất khoảng 1.186 tỷ đồng, đảm bảo an toàn và chất lượng dịch vụ tăng trưởng thị phần trên hành khách vận chuyển hãng hàng không truyền thống cùng với việc phát triển và đẩy mạnh hàng không giá rẻ (Jetstar Pacific) mà hãng đang chiếm xấp xỷ 70% cổ phần.

Hải Châu