Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định vừa kiến nghị Bộ GTVT tiếp tục chỉ đạo các nhà đầu tư, ban QLDA, nhà thầu và các đơn vị liên quan tăng cường triển khai việc khắc phục triệt để tình trạng hư hỏng mặt đường QL1, đoạn qua tỉnh Bình Định. 

Trả lời kiến nghị này, Bộ GTVT cho biết, đối với dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ, Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các nhà thầu khắc phục kịp thời, đảm bảo ATGT trên QL1 đoạn qua tỉnh Bình Định. Liên quan đến hai dự án BOT Bắc và Nam Bình Định, Bộ GTVT cho biết đã chỉ đạo Ban QLDA đường Hồ Chí Minh, nhà đầu tư khẩn trương triển khai sửa chữa các hư hỏng cục bộ mặt đường trên tuyến, đảm bảo ATGT trong quá trình khai thác. 

“Tổng cục Đường bộ Việt Nam (trực tiếp là Cục Quản lý Đường bộ IV) thường xuyên kiểm tra hiện trường dự án, nếu các hư hỏng mặt đường không được nhà đầu tư sửa chữa khắc phục kịp thời, Tổng cục Đường bộ Việt Nam xem xét, đánh giá và dừng thu phí theo quy định trong hợp đồng BOT”, Bộ GTVT khẳng định.

P.Huyền