Trong đó, lượng khách đến bằng đường hàng không đạt trên 9,4 triệu lượt, khách đến bằng đường bộ đạt trên 2 triệu lượt và đường biển đạt trên 190.000 lượt. Hầu hết các thị trường khách đều tăng trưởng tốt, trong đó, cao nhất là Hàn Quốc (tăng 49,6%), Phần Lan (tăng 33,8%), Trung Quốc (tăng 29,7%).

Riêng khách đến từ Lào giảm 16,7%, đến từ Campuchia giảm 8,1% so với cùng kỳ năm 2017. Lượng khách du lịch nội địa trong 9 tháng đầu năm ước đạt 62,1 triệu lượt, trong đó có 30,2 triệu lượt khách lưu trú. Tổng thu từ khách du lịch đạt khoảng 451.200 tỷ đồng, tăng 20,0% so với cùng kỳ năm 2017.

N.H.