Theo đó, từ quy trình cấp phép kinh doanh vận chuyển hàng không kéo dài gần 263 ngày, Nghị định 92 đã cắt giảm xuống còn 60 ngày. Thủ tục cấp lại giấy phép cũng đã giảm từ 37 ngày xuống còn 18 ngày đối với trường hợp cấp lại do thay đổi nội dung và còn 5 ngày đối với trường hợp cấp lại do mất, rách.

Đặc biệt, đối với việc chuyển nhượng cổ phần nhà đầu tư nước ngoài, tại Nghị định 92, Chính phủ đã giao thẩm quyền xem xét chấp thuận nội dung chuyển nhượng vốn đầu tư cho nước ngoài của doanh nghiệp không có vốn đầu tư nước ngoài cho Bộ trưởng Bộ GTVT để tạo tính chủ động cho Bộ chuyên ngành, rút ngắn thời gian xem xét chấp thuận hoặc không chấp thuận cho doanh nghiệp.

Phạm Huyền