Cụ thể, trong năm 2017, ACV đề xuất tăng giá phục vụ hành khách quốc nội thêm 30.000 đồng/khách với cảng hàng không (CHK) nhóm A; tăng 10.000 đồng/khách với CHK nhóm B; điều chỉnh tăng 15% giá hạ - cất cánh quốc nội; giá đảm bảo an ninh hàng không điều chỉnh tăng 5.000 đồng/khách đối với quốc nội, tăng 0,5 USD/khách đối với quốc tế. 

Nhiều người e ngại việc đề xuất tăng giá như vậy có thể gây ảnh hưởng tức thời đến hoạt động của các hãng hàng không.

Về vấn đề này, lãnh đạo ACV cho biết: Ước tính, nếu đề xuất được phê duyệt, các hãng hàng không dự kiến sẽ phải tăng chi hơn 143 tỷ đồng/năm, tương đương 5.188 đồng/hành khách (chiếm tỷ lệ 0,11% giá vé máy bay). Với tỷ lệ quá nhỏ như vậy, không đủ để hãng hàng không có lý do điều chỉnh tăng giá vé máy bay. 

Phía hành khách, chi phí sẽ tăng 40.000 đồng/khách bay đến CHK nhóm A (chiếm tỷ lệ 0,8% giá vé máy bay) và tăng 20.000 đồng/khách bay đến CHK nhóm B (chiếm tỷ lệ 0,5% giá vé máy bay). 

Đặng Nhật