Theo ông Nguyễn Trọng Thông, Chủ tịch Hiệp hội VTHKCC Hà Nội cho biết, theo quy định hiện hành, lái xe đến 27 tuổi mới được cấp GPLX hạng E và đến 55 tuổi không được hành nghề với GPLX hạng E nữa. Tuổi lao động của hạng bằng này chỉ kéo dài 28 năm, thấp hơn nhiều so với các hạng GPLX khác (được hành nghề trong khoảng từ 18 đến 60 tuổi). 

“Thực tế cho thấy, những lái xe lớn tuổi có kinh nghiệm thường nền tính hơn, đảm bảo được sự an toàn trong hoạt động vận tải, đặc biệt là vận tải sức chứa lớn như VTHKCC. Hơn nữa, việc tuyển dụng lái xe cho VTHKCC hiện rất khó do đặc thù công việc. Vì vậy, trong bối cảnh độ tuổi lao động ở Việt Nam đang tăng, việc nâng tuổi tối đa của người lái xe ôtô chở người trên 30 chỗ (bằng E) lên 60 tuổi sẽ giúp các doanh nghiệp vận tải nói chung, doanh nghiệp VTHKCC nói riêng tận dụng nguồn lao động có kinh nghiệm”, ông Thông nói.

Đặng Nhật