Kiến nghị trên được đưa ra trên cơ sở công tác khắc phục của Boeing, đánh giá của các nhà chức trách hàng không lớn trên thế giới (FAA, EASA, TCCA, ANAC...) và các chỉ số hoạt động của máy bay Boeing B737Max.

Cơ quan này cũng khẳng định sẽ tiếp tục theo dõi, cập nhật thông tin từ các nhà chức trách hàng không Trung Quốc, Úc, Liên bang Nga. Sau khi các nhà chức trách hàng không Trung Quốc, Úc, Liên bang Nga cho phép khai thác, Cục Hàng không Việt Nam sẽ báo cáo Bộ GTVT xin ý kiến trước khi cho phép bay đi đến cũng như thực hiện cấp công nhận Giấy chứng nhận loại cho máy bay B737Max để máy bay B737Max có thể nhập khẩu vào Việt Nam.

Dự kiến thời gian để có thể hoàn tất việc này có thể lên đến 6-12 tháng. Hiện tại Boeing và FAA đang xây dựng kế hoạch bay kiểm tra chứng minh việc tuân thủ các quy định an toàn và tiêu chuẩn đủ điều kiện bay để dỡ bỏ hoàn toàn lệnh cấm bay.

P. Huyền