Dự án đầu tư xây dựng công trình Luồng cho tàu biển trọng tải lớn vào song Hậu là dự án trọng điểm Quốc gia, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để phát triển đời sống, kinh tế- xã hội của các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, hiện nay toàn bộ dự án đã hoàn thành và bàn giao cho Cục Hàng Hải Việt Nam quản lý, khai thác. 

Luồng sông Hậu

Tuy nhiên, trong thời gian qua trên tuyến luồng của dự án đã xảy ra hiện tượng phá hoại kết cấu của một số hạng mục công trình như toàn bộ hệ thống chống sét được lắp đặt trên các đăng tiêu báo hiệu hàng hải bị mất; 6 tiêu bị đập phá đèn, 1 tiêu bị mất đèn báo hiệu; 4.805 nắp rọ đá kích thước 2x6m bị mất. “Hiện tượng các kết cấu bị phá hoại nêu trên là do người dân xung quanh khu vực dự án gây ra”, Tổng Công ty bảo đảm an toàn hàng hải miền Nam đánh giá. 

Do đó, để đảm bảo an toàn cho các phương tiện hàng hải trong quá trình khai thác và ổn định lâu dài kết cấu các hạng mục công trình của dự án, Bộ GTVT đề nghị UBND tỉnh Trà Vinh chỉ đạo các Sở, cơ quan, ban ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với Cục Hàng hải Việt Nam, Tổng công ty bảo đảm an toàn hang hải miền Nam trong việc bảo vệ các hạng mục công trình của dự án và có biện pháp  tuyên truyền, vận động người dân có ý thức bảo vệ, đồng thời có chế tài xử lý nghiêm các hành vi phá hoại tài sản của Nhà nước. 


Phạm Huyền