Theo đó, cơ quan  quản lý hoạt động của xe buýt sẽ được phép khai thác phía ngoài thân xe buýt, tổ chức cho thuê quảng cáo để góp phần tăng nguồn thu, từ đó giảm bớt kinh phí trợ giá cho hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt của ngân sách.

Đây cũng là cơ hội cho các doanh nghiệp giới thiệu, quảng bá các mặt hàng, sản phẩm chất lượng cao được sản xuất trong nước. Trước mắt, TP Hồ Chí Minh chỉ thí điểm cho phép quảng cáo trên 10 tuyến xe buýt trọng điểm có trợ giá với thời gian thực hiện thí điểm là 1 năm, kể từ tháng 10/2015.

Đ.Thắng