Tính đến hết ngày 30.4, các phương tiện đã nộp phí thông qua 138 trạm đăng kiểm trên cả nước, đạt hơn 1.854 tỷ đồng, tương đương 29,7% so với kế hoạch thu cả năm 2016. Riêng số thu tháng 4/2016 là 516 tỷ đồng. Như vậy, bình quân số thu một ngày tại các trạm đăng kiểm trên địa bàn cả nước là 23,4 tỷ đồng.

Hội đồng Quỹ Bảo trì đường bộ Trung ương đã tạm giao kế hoạch chi năm 2016 cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam với kinh phí 4.850 tỷ đồng để thực hiện các nhiệm vụ bảo dưỡng thường xuyên, sửa chữa định kỳ, công tác khắc phục hậu quả bão lũ. Tổng giá trị Quỹ đã giải ngân cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam đến ngày 30/4 là 2.214 tỷ đồng.

Được biết, về công tác bảo trì, tính đến 30.4, Tổng cục đã tổ chức quản lý, bảo dưỡng thường xuyên trên 21.000 km quốc lộ và 730 km đường cao tốc; 5.869 cầu, 5 hầm đường bộ và 8 phà. Hiện đã hoàn thành 1/3 khối lượng bảo dưỡng năm 2016.                 

Hải Châu