Ông Lưu Việt Khoa, Phó Tổng giám đốc Ban Quản lý dự án 2 - đơn vị quản lý và điều hành dự án tuyến cao tốc Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn) và mở rộng quốc lộ 3, đoạn Km 75-Km 100 cho biết, tiến độ dự án tiến triển theo đúng kế hoạch và dự kiến sẽ được thông xe trước ngày 19/5/2016 theo sự chỉ đạo của Bộ Giao thông - Vận tải.

Quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên sẽ kết nối với cao tốc Thái Nguyên - Bắc Kạn sau khi hoàn thành. Ảnh: TTXVN.

Đường Thái Nguyên - Chợ Mới (Bắc Kạn) chiều dài tuyến gần 40 km, trong đó đi qua tỉnh Thái Nguyên 22,62km và đi qua tỉnh Bắc Kạn 17,1km. Tổng mức đầu tư dự án 2.746 tỷ đồng theo hình thức BOT (xây dựng-kinh doanh-chuyển giao). Thời gian thu phí hoàn vốn: 17 năm 5 tháng.

Đặng Nhật