Chỉ thị nêu rõ: Trong những năm qua, thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước; Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động phối hợp với các ngành, các cấp, nhất là ngành Giao thông Vận tải tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền có các chủ trương, giải pháp và đạt được những kết quả quan trọng trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Tình hình trật tự, an toàn giao thông đã được cải thiện hơn, tai nạn giao thông đã giảm về số vụ, số người chết và số người bị thương; nhiều vấn đề phức tạp về trật tự, an toàn giao thông đã và đang được giải quyết; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông được nâng lên.

Sự phát triển giao thông vận tải gắn với bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đã góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế của đất nước.

Để nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Công an các đơn vị, địa phương cần chỉ đạo, triển khai tổ chức nắm, phân tích, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình trật tự, an toàn giao thông.

Lực lượng Cảnh sát Giao thông phối hợp với các lực lượng tăng cường xử lý các vi phạm.

Chú trọng nâng cao chất lượng công tác điều tra cơ bản ở các lĩnh vực giao thông để tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể thực hiện thường xuyên, có hiệu quả các chủ trương, giải pháp của Đảng, Nhà nước về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.

Tăng cường phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông; nghiên cứu cải tiến, đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Chú trọng tuyên truyền về các hoạt động bảo đảm trật tự, an toàn giao thông của lực lượng Công an nhân dân; động viên các nhân tố mới, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt.

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự, an toàn giao thông, nhất là các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, như vi phạm tốc độ, đi không đúng phần đường, làn đường, đua xe trái phép, vi phạm về nồng độ cồn, điều khiển phương tiện không có giấy phép lái xe...

Bố trí lực lượng Cảnh sát giao thông tuần tra kiểm soát 24/24 giờ trong ngày trên các tuyến quốc lộ trọng điểm và các dịp lễ, tết; có kế hoạch huy động các lực lượng Cảnh sát khác tham gia phối hợp với Cảnh sát giao thông bảo đảm trật tự, an toàn giao thông ở những tuyến đường, địa bàn phức tạp về an ninh, trật tự.

Chủ động phối hợp với ngành Giao thông vận tải phát hiện các yếu tố mất an toàn giao thông, nhất là "điểm đen" tai nạn giao thông để có kiến nghị giải quyết kịp thời.

Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án, kế hoạch đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trên các tuyến giao thông, nhất là tội phạm ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại; góp phần bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là ở thành phố lớn, các địa bàn giao thông công cộng hoặc trên các phương tiện giao thông, vùng đông dân cư, khu kinh tế trọng điểm…

Đặng Lanh