Tính đến ngày 30-6, toàn quốc có tổng số 226.957 xe quá hạn kiểm định. Điều đáng chú ý là hai thành phố lớn nhất cả nước là Hà Nội và TP Hồ Chí Minh lại đứng đầu về lượng xe quá hạn kiểm định. Đặc biệt, lượng xe con và xe tải đến hạn kiểm định nhưng không đến các trung tâm đăng kiểm kiểm định chiếm số lượng nhiều nhất.

Như vậy, tính chung đến nay, cả nước còn hơn 366.000 xe đã quá niên hạn sử dụng và quá hạn kiểm định nhưng chưa đến đăng kiểm. Qua bảy tháng đầu năm 2016, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã phối hợp kiểm tra tại các tỉnh Quảng Ngãi, Quảng Nam, Cao Bằng, Thái Nguyên, Hòa Bình trong đó đã phát hiện 11 xe hết niên hạn sử dụng, 87 xe quá hạn kiểm định còn tham gia giao thông.

Để thuận lợi trong việc tra cứu số liệu về xe hết niên hạn sử dụng, xe quá hạn kiểm định, Cục Đăng kiểm Việt Nam thường xuyên cập nhật và thông báo danh sách phương tiện hết niên hạn sử dụng tại website www.vr.org.vn của Cục Đăng kiểm Việt Nam để các cơ quan có thể tải và tra cứu thông tin liên quan 24/24 giờ.

Phạm Huyền