Như vậy, so với cùng kỳ năm 2018, số vụ TNGT giảm 567 vụ (giảm 4,2%), số người chết giảm 353 người (giảm 5,8%), số người bị thương giảm 700 người (giảm 6,7%).

Trong đó, đường bộ xảy ra 12.501 vụ, làm chết 5.526 người, bị thương 9.571 người; so với cùng kỳ năm trước giảm 554 vụ (-4,2%), giảm 356 người chết (-6%), giảm 694 người bị thương(-6,7%). 

Đường sắt xảy ra 121 vụ, làm chết 101 người, bị thương 41 người; so với cùng kỳ năm trước tăng 7 vụ (6,1%), tăng 7 người chết (7,4%), giảm 8 người bị thương (-16,3%).

Chỉ tính riêng trong tháng 9 này, cả nước xảy ra 1.344 vụ, làm chết 563 người và làm bị thương 1.032 người.

 So với tháng cùng kỳ năm 2018 giảm 116 vụ (giảm 7,9%), giảm 83 người chết (giảm 12,8%), giảm 87 người bị thương (giảm 7,7%).

Hải Châu