Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, trong giai đoạn từ 2009 - 2014 và 9 tháng đầu năm 2015, các doanh nghiệp bảo hiểm đã giải quyết bồi thường cho gần 100.000 vụ TNGT, với tổng số tiền bồi thường trên 3.800 tỷ đồng.

Đặc biệt, trong 9 tháng đầu năm, Văn phòng Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới cũng đã nhận được hàng chục bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ nhân đạo và đã thực hiện hỗ trợ nhân đạo cho 27 trường hợp nạn nhân bị TNGT nhưng không xác định được xe gây tai nạn, hoặc xe không tham gia bảo hiểm, với tổng số tiền gần 170 triệu đồng, góp phần giúp chủ xe, hành khách và người bị tai nạn khắc phục hậu quả, sớm ổn định cuộc sống.

Gần 100.000 vụ TNGT được bồi thường hơn 3.800 tỷ đồng.

Ngoài ra, Quỹ cũng đã và đang tiếp tục đầu tư xây dựng nhiều công trình đề phòng hạn chế tổn thất nhằm giảm thiểu TNGT, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự chủ xe cơ giới, góp phần nâng cao nhận thức của người dân về bảo hiểm.

H.A.