Cụ thể, để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người và phương tiện qua lại các điểm giao cắt giữa đường bộ với đường sắt, đặc biệt là các đường ngang phòng vệ bằng biển báo, cảnh báo tự động, lối đi dân sinh qua đường sắt trong dịp nghỉ lễ 30-4 và 1-5, ngành đường sắt phải tổ chức rà soát, kiểm tra lại các đường ngang và sửa chữa, khắc phục ngay các hư hỏng, tồn tại về điều kiện kỹ thuật an toàn tại đường ngang. Đối với các đường ngang phòng vệ bằng biển báo, cảnh báo tự động có tầm nhìn hạn chế, mật độ người và phương tiện qua lại nhiều...

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam bố trí nhân viên cảnh giới, chốt gác. Đối với các lối đi dân sinh qua đường sắt tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, Tổng công ty chủ động và phối hợp với chính quyền địa phương trong việc bố trí người cảnh giới, chốt gác.

P.H.