Đáng chú ý, dự thảo lần này, Bộ GTVT tiếp tục giữ quy định xe hợp đồng điện tử dưới 9 chỗ (như xe Grab, Vato, Be) phải gắn hộp đèn “Xe hợp đồng” cố định trên nóc xe, kích thước hộp đèn tối thiểu 12 x 30 cm.

Dự thảo nghị định lần này đã tiếp thu và được sự đồng thuận của Hiệp hội Vận tải ôtô VN, Hiệp hội Taxi Hà Nội, Hiệp hội Taxi Đà Nẵng, Hiệp hội Taxi TP Hồ Chí Minh, một số doanh nghiệp taxi lớn và một số sở GTVT. “Đặc biệt, các nội dung, quy định này cũng được nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế. Nhiều nước hiện nay như: Thái Lan, Singapore... xe ứng dụng công nghệ cũng phải gắn hộp đèn trên nóc xe", đại diện Bộ GTVT cho biết.

Trước đó, dự thảo lần 8 nghị định sửa đổi Nghị định 86/2014 có nội dung xe hợp đồng điện tử dưới 9 chỗ phải gắn hộp đèn “Xe hợp đồng” trên nóc xe, đa số các bộ ngành đã đồng ý, riêng Bộ TT&TT vẫn còn ý kiến khác. Do đó, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ GTVT làm việc với Bộ TT&TT để tiếp thu, chỉnh sửa, thống nhất về nội dung này.

Phạm Huyền