Liên quan đến việc sửa đổi quy định về việc đổi giấy phép lái xe (GPLX), trao đổi nhanh với phóng viên ông Nguyễn Văn Huyện, Tổng Cục trưởng Tổng cục đường bộ Việt Nam cho biết, việc sửa Thông tư 58 nằm trong lộ trình chủ trương sửa đổi bổ sung văn bản quy phạm pháp luật do ngành quản lý; cùng với việc tiếp thu ý kiến góp ý của Cục Kiểm tra văn bản Bộ Tư pháp. Thông tư sửa đổi sẽ được ban hành trong tháng 12 này.

Theo ông Huyện, việc khuyến khích người dân chuyển đổi GPLX sang vật liệu mới để quản lý đồng bộ trên công nghệ mới, GPLX vật liệu PET được mã hóa nên có khả năng chống làm giả tuyệt đối, vì vậy đổi GPLX sang vật liệu PET là để chống việc làm giả GPLX bằng vật liệu giấy. Trong Thông tư không quy định việc xử phạt đối với người chưa đổi GPLX.

“Người dân có GPLX giấy còn hạn vẫn được sử dụng bình thường, không có chuyện bị xử phạt, nhưng chúng tôi khuyến khích đổi khi GPLX hết hạn để đồng bộ với hệ thống quản lý, chống việc làm bằng giả. Chúng tôi cũng đang sửa đổi Thông tư 58, trong đó bãi bỏ quy định phải thi lại lý thuyết đối với người có GPLX chưa chuyển đổi vật liệu, hiện chủ trương này đã được thống nhất và Thông tư 58 sửa đổi sẽ được ban hành trong tháng 12/2016” - ông Huyện khẳng định.

Điều 57 của Thông tư 58 quy định đổi GPLX ô tô và giấy phép hạng A4 bằng vật liệu giấy sang vật liệu PET phải được thực hiện xong trước ngày 31/12/2016; GPLX mô tô không thời hạn, GPLX các hạng A1, A2, A3 phải xong trước ngày 31/12/2020. 

Sau 6 tháng của thời hạn chuyển đổi này, nếu người có GPLX giấy chưa đổi sang vật liệu PET thì phải thi lại lý thuyết để được cấp GPLX mới.


PV