Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình nhấn mạnh, hoạt động bảo đảm an toàn giao thông (ATGT) mang tính liên ngành, yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ của nhiều bộ, ngành, của Trung ương với địa phương. 

Việc thành lập và duy trì Ủy ban ATGT quốc gia với vai trò là tổ chức phối hợp liên ngành giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành địa phương thực hiện các chiến lược, đề án quốc gia, và các giải pháp liên ngành nhằm bảo đảm trật tự ATGT trong phạm vi cả nước cùng với việc kiện toàn Ban ATGT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, là bước đi đúng đắn, đáp ứng yêu cầu cấp thiết đặt ra từ thực tế. 

Kể từ khi thành lập (ngày 29-10-1997) tới nay, dù thành phần tham gia có sự thay đổi, Ủy ban ATGT quốc gia luôn phát huy tốt vai trò điều phối các nỗ lực của các bộ, ngành Trung ương và các địa phương trong việc tham mưu cho Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quan trọng, có giá trị cả về lý luận và thực tiễn.

Nhân dịp kỷ niệm 20 năm thành lập Ủy ban ATGT quốc gia, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất tới các đồng chí nguyên là lãnh đạo, Ủy viên Ủy ban, thành viên Ban Thường trực và tất cả cán bộ, công chức, người lao động đã có những đóng góp cho quá tình hình thành, kiện toàn và hoạt động của Ủy ban ATGT Quốc gia ngày hôm nay. 

“Những đóng góp của các đồng chí, của chúng ta là vô giá vì chúng ta đều biết hoạt động bảo đảm an toàn cho cộng đồng là những hoạt động cao quý, vừa vất vả nặng nhọc nhưng cũng rất vinh quang, rất đáng tự hào”, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ nhấn mạnh.

Theo Phó Thủ tướng Thường trực, những thách thức trong thời kỳ mới đặt ra yêu cầu cần phải có giải pháp mới với cách tiếp cận mới. Đây chính là lý do cần khẩn trương đẩy mạnh quá trình soạn thảo và ban hành nghị quyết mới của Chính phủ nhằm kéo giảm TNGT, kiềm chế ùn tắc giao thông giai đoạn 2017-2021 trên cơ sở bám sát các chỉ đạo trong Chỉ thị 18 của Ban Bí thư, phát huy những những kết quả của Nghị quyết 88, bổ sung, cập nhật các giải pháp bảo đảm TTATGT phù hợp với tình hình và xu thế phát triển của đất nước với mục tiêu xuyên suốt là xây dựng văn hoá giao thông cho toàn xã hội.

PV (Theo Chinhphu.vn)