Ban Quản lý dự án  1- Bộ GTVT có chức năng quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng tại các dự án: Xây dựng cầu Hưng Hà và đường dẫn hai đầu cầu thuộc Dự án đầu tư tuyến đường nối cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình; Dự án nâng cấp, mở rộng QL1A đoạn TP Thanh Hoá-Diễn Châu, tỉnh Thanh Hoá và Nghệ An. Nhìn vào những dự án lớn kể trên, sẽ khó ai nghĩ rằng, Ban QLDA 1 lại có thể để xảy ra việc “nhầm” khối lượng trị giá lên tới tiền tỷ.

Thanh tra Bộ Xây dựng mới đây đã ban hành kết luận thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng của Ban QLDA 1-Bộ GTVT. Kết luận, thanh tra đã chỉ ra hàng loạt sai sót mà đơn vị này mắc phải. Cụ thể, liên quan đến công tác lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt hồ sơ thiết kế kỹ thuật...

Đường cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Cũng từ sai sót trong thiết kế kỹ thuật nên dẫn tới sai trong công tác lập, thẩm tra, thẩm định, phê duyệt dự toán xây dựng các công trình, làm tăng giá gói thầu 7,4 tỷ đồng. Trong  đó, Dự án nâng cấp, mở rộng QL1A đoạn TP Thanh Hoá-Diễn Châu là gần 1,4 tỷ đồng; dự án xây dựng cầu Hưng Hà và đường dẫn hai đầu cầu thuộc Dự án đầu tư tuyến đường nối cao tốc Hà Nội-Hải Phòng và đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình là hơn 6 tỷ đồng.

Chưa dừng lại, trong công tác quản lý chất lượng thi công công trình, kết luận thanh tra cũng chỉ rõ, Ban Quản lý thuyết minh biện pháp thi công cọc khoan nhồi trụ chính sử dụng xe vận chuyển bê tông không phù hợp với bản vẽ biện pháp thi công; thiếu hồ sơ thí nghiệm đầu vào của vật liệu lớp tưới dính bám và thẩm bám; hồ sơ nghiệm thu thi công quét nhựa đường không thể hiện rõ số lớp thi công. Cũng bởi thanh toán sai đơn giá, tính toán không đúng khối lượng nên Ban QLDA đã nghiệm thu, quyết toán sai tăng tới 1,3 tỷ đồng.

Với hàng loạt sai sót trên, Thanh tra Bộ Xây dựng đã kiến nghị Bộ GTVT chỉ đạo Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông, Ban QLDA 1 và các tổ chức, cá nhân liên quan kiểm điểm rút kinh nghiệm và khắc phục các sai sót theo các nội dung kết luận và báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra. 

Đối với các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát phải tổ chức kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với lãnh đạo phụ trách, Giám đốc dự án, tư vấn trưởng, các giám sát viên và các cá nhân khác có liên quan để xảy ra các sai sót theo các nội dung kết luận và báo cáo kết quả thanh tra của Đoàn thanh tra.

Về mặt kinh tế, Thanh tra Bộ Xây dựng cũng yêu cầu Ban QLDA 1 có trách nhiệm chỉ đạo lập, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh dự toán xây dựng công trình các gói thầu do phê duyệt dự toán xây dựng công trình chưa đúng quy định số tiền hơn 7,4 tỷ đồng; đồng thời, thu hồi số tiền 1,3 tỷ đồng tại Dự án nâng cấp, mở rộng QL1A đoạn TP Thanh Hóa - Diễn Châu.

Đặng Nhật