Theo đó, sân bay Gia Lâm chỉ còn hoạt động bay quân sự, không phát triển hàng không dân dụng. Cảng hàng không Gia Lâm (sân bay Gia Lâm) hiện là sân bay quân sự do Quân chủng phòng không - không quân quản lý và khai thác hoạt động bay quân sự, không có hoạt động bay dân dụng.

Trước đó, năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch phát triển giao thông vận tải hàng không giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, trong đó sân bay Gia Lâm không nằm trong hệ thống mạng cảng hàng không toàn quốc. Thủ tướng giao Bộ GTVT thực hiện các thủ tục bãi bỏ quy hoạch tổng thể cảng hàng không Gia Lâm đã duyệt, để Bộ Quốc phòng quản lý theo hiện trạng.

Cục Hàng không Việt Nam cho rằng, việc hủy quy hoạch sân bay Gia Lâm chỉ mang tính chất hủy quy hoạch hoạt động bay dân dụng và hủy chức năng là sân bay dùng chung. Do đó, sân bay Gia Lâm vẫn được giữ nguyên quy mô hiện hữu và vai trò hiện hữu là sân bay quân sự, không ảnh hưởng hay tác động đến hiện trạng sử dụng đất và hoạt động bay của quân sự tại sân bay Gia Lâm.

Ngoài ra, việc hủy bỏ quy hoạch sân bay Gia Lâm cũng không ảnh hưởng đến hoạt động hàng không dân dụng.

Phạm Huyền