Trong thời gian này, lực lượng CSGT cả nước đã lập biên bản xử lý 48.822 trường hợp vi phạm Luật Giao thông, nộp Kho bạc Nhà nước hơn 24 tỷ đồng; tạm giữ 123 xe ô tô cùng 6.273 xe mô tô.


Cũng trong thời gian này, toàn quốc có 2.529 xe ô tô đăng ký mới và 646 trường hợp xe ô tô làm thủ tục sang tên, di chuyển.
Lực lượng CSGT tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm.
T.Huy