Đồng thời yêu cầu các đơn vị khai thác bến xe trên địa bàn TP Hà Nội từ chối phục vụ đối với 27 xe khách vi phạm trong vòng 1 tháng kể từ ngày 27-5.

 Yêu cầu các đơn vị có phương tiện vi phạm tăng cường công tác giám sát qua thiết bị giám sát hành trình, cảnh báo khi lái xe vi phạm; theo dõi, nghiêm túc chấn chỉnh họat động của lái xe và có chế tài xử lý nghiêm khắc đối với lái, phụ xe vi phạm.

Trong số 27 xe vi phạm có 13 xe bị xử lý bởi hành vi nhân viên phục vụ trên xe thu tiền vé nhưng không trao vé cho khách; 11 xe có hành vi chở quá số người quy định; một số xe thu quá giá vé đã niêm yết hoặc đón trả khách không đúng nơi quy định…

Hải Châu