Nam Tiến hằn trong tâm
Tây Tiến cay đầu mắt
Điện Biên pháo vẫn gầm
Trường Sơn - thơ “Bác Duật”

Đang từ Cánh Đồng Chum
Thì đã Ăng Co Vát
Chuyện không đầu không đuôi
Con cháu ngồi ngơ ngác

Thạo rượu đế trời Nam
Sành rượu ngô cực Bắc
Nấu bao chuyện đời thường
Pha thêm vào sử học:

- Tớ thành cụ lâu rồi
- Tao thì năm thằng chắt
- Con em vừa tòng quân
giờ đang là binh nhất
- Chú muộn vợ lâu ngày
đời chú rồi sẽ vất!
- Vất thì đã làm sao
lính chúng mình cân tất!
- Con anh ở nước ngoài
cháu anh là giám đốc
sáng anh đi cà - phê
ngậm toàn xì-gà gộc
hôm nào chú lên anh
khó gì, anh giúp phắt
chỉ khổ thằng kia kìa
con đều da cam tất
giúp gì cũng bó tay
nó chỉ cần tiền mặt
“Nhà tình nghĩa” xây rồi
nhưng còn ăn với thuốc
vợ nó đẹp nhất làng
giờ như là xác ướp!
- Cùng thì một kiếp người
mà lên bờ xuống ruộng!
- Thôi nào, chú cùng anh
nâng ly rồi tính tiếp
nước mắt bỏ vào chai
đừng khóc mà nó biết!
...

Những người cựu chiến binh
Chuyện trò như hào kiệt
Trăm đơn vị, trăm vùng
Gặp nhau là thân thiết

Những người cựu chiến binh
Đâu thiếu gì khí tiết
Dù ăn nên làm ra
Dù phúc phần khánh kiệt

Chuyện Hoàng Sa, Trường Sa
Chuyện nhà, chuyện IS
Chuyện Mỹ rồi chuyện Nga...
Rượu đong đầy dưới nguyệt

Người còn đang hoa râm
Kẻ đầu tơ tóc tuyết
Về đời thường lâu rồi
Vẫn giữ nòi lẫm liệt

Những người cựu chiến binh
Ít bàn về hơn thiệt
- Hơn thiệt, thiệt hơn gì
trước những thằng đã chết?
- Cái gì người chưa hay
đã có trời đất biết!

Đỗ Trung Lai