Bên cạnh các hoạ sĩ trẻ đã xuất hiện tại cuộc triển lãm lần 1 như Nguyễn Minh (phố), Nguyễn Huân, Chu Viết Cường, Dương Tuấn, Khổng Đỗ Duy, Nguyễn Mạnh Hùng, Bùi Hoàng Dương, triển lãm lần này còn có thêm một số gương mặt mới như Tào Linh, Doãn Hoàng Lâm và Phương Bình. 

Một trong số các tác phẩm trưng bày tại "Đa diện 2"

Các tác phẩm được trưng bày giới thiệu với công chúng yêu nghệ thuật những sáng tác mới nhất với phong cách đã định hình nhưng rất riêng của từng tác giả, những nỗ lực của từng họa sĩ trong quá trình sáng tạo, tìm tòi một phong cách biểu hiện mới hướng tới một thẩm mỹ thị giác hoàn thiện hơn.

"Đa diện 2" có thêm một số gương mặt trẻ mới

Tập trung khai thác về đời sống đô thị, các hoạ sĩ Đa Diện trình bày một góc nhìn cá nhân, một nhân sinh quan riêng biệt của mình với bút pháp biểu hiện trừu tượng, tạo nên một bữa tiệc thị giác thịnh soạn cho người thưởng lãm với nhiều xu hướng thẩm mỹ khác nhau.

Một số tác phẩm khác sẽ được trưng bày tị "Đa diện 2":

N.Hoa