Phát biểu tại buổi lễ, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Bertrand Lortholary nhấn mạnh, Pháp và Việt Nam cùng chia sẻ một di sản chung, có một không hai đối với Pháp tại châu Á, được xây dựng trên nền tảng lịch sử 150 năm lịch sử giao thoa ảnh hưởng lẫn nhau. 

Ngày 27-1-1973, một giai đoạn mới trong lịch sử của Việt Nam đã được bắt đầu với Hiệp dịnh Paris chấm dứt chiến tranh và sau đó hai năm là thống nhất đất nước. Đây là thời điểm mà Pháp và Việt Nam đã lựa chọn để thiết lập mối quan hệ ngoại giao và mở ra một chương mới trong lịch sử chung giữa hai nước. 

“45 năm sau, vào tháng 1-2018, Việt Nam và Pháp tiến hành kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao báo hiệu một năm tràn đầy các sự kiện. Với chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam vào tháng 3 và chuyến thăm của Thủ tướng Pháp tại Việt Nam, đây là lần đầu tiên trong lịch sử mà Việt Nam và Pháp có những cuộc trao đổi đoàn cấp cao như vậy trong cùng một năm”, Đại sứ nhấn mạnh.

Theo Đại sứ, quan hệ Pháp - Việt Nam năm 2018 đã được đánh dấu bằng sự tăng cường chưa từng có các mối quan hệ giữa hai nước trong tất cả các lĩnh vực, từ chính trị, quốc phòng, đến thương mại-đầu tư, giáo dục-đào tạo...Với tựa đề “Pháp – Việt Nam 2018” sẽ giúp độc giả hiểu hơn về đất nước, con người Pháp, cũng như quan hệ giữa Pháp và Việt Nam kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. 

Tiên An