Theo đó, Khu du lịch quốc gia Đankia – Suối Vàng có diện tích khoảng 4.000ha, trong đó các khu vực tập trung phát triển du lịch, hình thành các phân khu chức năng chính có diện tích khoảng 760ha.

Mục tiêu của quy hoạch nhằm phấn đấu đến năm 2030, Khu du lịch Đankia – Suối Vàng trở thành khu du lịch quốc gia, là một trung tâm du lịch của vùng Tây Nguyên và cả nước; gắn kết chặt chẽ với Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm (thành phố Đà Lạt) và các khu, điểm du lịch khác trong tỉnh, trở thành điểm đến quan trọng của Tây Nguyên.

Cụ thể, mục tiêu đến năm 2025, Khu du lịch quốc gia Đankia – Suối Vàng sẽ đón khoảng 3 triệu lượt khách, năm 2030 đón khoảng 5 triệu lượt khách, trong đó khách quốc tế đạt 100 nghìn lượt. Tổng thu từ khách du lịch (theo giá hiện hành) đạt trên 1.200 tỷ đồng vào năm 2025 và đến 2030 đạt 3.500 tỷ đồng…

Sản phẩm du lịch chủ yếu sẽ phát triển về du lịch văn hóa, du lịch nghỉ dưỡng; du lịch thể thao, giải trí; sản phẩm du lịch gắn với sinh thái nông nghiệp và dược liệu. Tất cả những sản phẩm du lịch này được tổ chức trong không gian gồm nhiều phân khu khác nhau như Phân khu trung tâm du lịch tổng hợp, Phân khu nghỉ dưỡng, Phân khu du lịch thể thao, Phân khu du lịch văn hóa Langbiang, Phân khu trung tâm giáo dục…

Dịp này, tỉnh Lâm Đồng cũng công bố danh mục dự án ưu tiên đầu tư phát triển Khu du lịch quốc gia Đankia – Suối Vàng gồm 17 chương trình, dự án trong nhóm phát triển kết cấu hạ tầng khu du lịch và nhóm phát triển cơ sở vật chất phục vụ du lịch.

Nguyễn Dũng