Ông Michel Jakobiec.

Trong khuôn khổ Chương trình hợp tác giữa Việt Nam và Wallonie-Bruxelles, giai đoạn 2019-2021, ông Michel Jakobiec, chỉ huy dàn hợp xướng Nhạc viện Tournai đã giảng dạy một khóa đào tạo về chỉ huy hợp xướng và kỹ thuật thanh nhạc cho sinh viên khoa "Sáng tác - Chỉ huy - Âm nhạc học" và  khoa "Thanh nhạc" thuộc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam.

Để thực tế hóa những kết quả đã đạt được, ông Michel Jakobiec sẽ cùng các học viên của mình trình diễn một buổi hòa nhạc vào tối 9-5, tại phòng hòa nhạc lớn, thuộc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam thông qua một buổi biểu diễn vào tối 9-5.

Được biết, ông Michel Jakobiec tốt nghiệp xuất sắc chuyên ngành hát opéra Nhạc viện Hoàng gia Mons. Ông Michel Jakobiec theo đuổi sự nghiệp âm nhạc đầy tài năng của mình với nhiều chuyên ngành : ca sĩ, giảng viên thanh nhạc, giám đốc Nhạc viện và chỉ huy dàn hợp xướng.

Ông luôn dành trọn tâm huyết đời mình cho thế giới hợp xướng, dưới mọi hình thức, từ không chuyên tới chuyên nghiệp. Michel Jakobiec chỉ huy nhiều dàn hợp xướng và giảng dạy nhiều khóa đào tạo về chỉ huy dàn hợp xướng và thanh nhạc.

Ông cũng tham gia sáng tác nhiều tác phẩm âm nhạc. Dù ở cương vị Giám đốc Nhạc viện Tournai từ năm 2006 đến năm 2018, ông vẫn tiếp tục chỉ huy nhiều dàn hợp xướng và là thành viên ủy ban Hợp xướng của Liên đoàn Âm nhạc Pháp tại Paris.


Tiên An