Thời gian luôn có phép nhiệm màu
Trôi quá chậm với người đang chờ đợi
Trôi quá nhanh với người đang sợ hãi

Và sẽ đến một ngày mai thức dậy
Ta không đủ thời gian làm việc cần làm
Phây-búc mở ra chờ bạn “lai”, “còm”
Nhưng sẽ không ai giúp ta xử lý
Bởi ai cũng bận đăng lên
                    bao điều mình suy nghĩ

Ta đếm tuổi ta bằng số bạn bè
Ta đếm cuộc đời bằng nụ cười thân thiết
Nhưng tất cả chúng ta rồi đều bị giết
Bởi người thầy vĩ đại: Thời gian.

Lê Cảnh Nhạc