Thèm rất khẽ khàng vụn gió
Mát mà không rát môi em...

Cần chi những gì to lớn
Cồng kềnh ký ức khi xa...

Ân nghĩa xin thành rất nhẹ
Để còn nâng cánh hoan ca...

                                (5-8-2015)

Hồng Thanh Quang