Trả lời: Theo Điều 182, Bộ luật Hình sự chính thức có hiệu lực từ ngày 1-7-2016, tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng sẽ bị xử phạt như sau:

1. Người nào đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người khác hoặc người chưa có vợ, chưa có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người mà mình biết rõ là đang có chồng, có vợ thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt cảnh cáo, phạt cải tạo không giam giữ đến 1 năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 1 năm: a. Làm cho quan hệ hôn nhân của một hoặc hai bên dẫn đến ly hôn; b. Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm: a. Làm cho vợ, chồng hoặc con của một trong hai bên tự sát; b. Đã có quyết định của Tòa án hủy việc kết hôn hoặc buộc phải chấm dứt việc chung sống như vợ chồng trái với chế độ một vợ, một chồng mà vẫn duy trì quan hệ đó.

Như vậy, căn cứ vào tính chất, bản chất và tình tiết tăng nặng - giảm nhẹ của Bộ luật Hình sự, thẩm phán khi xét xử sẽ quyết định, lựa chọn một trong các khung hình phạt, biện pháp xử lý phù hợp.

Ban Bạn đọc