Theo đó, Chính phủ đã bổ sung thêm một số quy định mới về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại điện tử. 

Cụ thể, phạt tiền từ 1 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi vi phạm về cung cấp dịch vụ thương mại điện tử như: Không cung cấp thông tin và hỗ trợ cơ quan quản lý nhà nước điều tra các hành vi kinh doanh vi phạm pháp luật trên website cung cấp dịch vụ thương mại điện tử hoặc ứng dụng dịch vụ thương mại điện tử; tổ chức mạng lưới kinh doanh, tiếp thị cho dịch vụ thương mại điện tử, trong đó mỗi người tham gia phải đóng một khoản tiền ban đầu để mua dịch vụ và được nhận tiền hoa hồng, tiền thưởng hoặc lợi ích kinh tế khác từ việc vận động người khác tham gia mạng lưới... 

Nghị định sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 5-1-2016.

H.T.