Theo Cục Tần số vô tuyến điện, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ luật Hình sự (sửa đổi) đã được Quốc hội khóa XIII thông qua tại kỳ họp thứ 10 năm 2015 sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1-7-2016.

Trong các tội danh bị xử lý hình sự mới được bổ sung vào Bộ luật này, có 2 tội danh về lĩnh vực tần số vô tuyến điện, đó là: Tội sử dụng trái phép tần số vô tuyến điện dành riêng cho mục đích cấp cứu, an toàn, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, quốc phòng, an ninh và tội cố ý gây nhiễu có hại. 

Theo đó, người nào sử dụng tần số vô tuyến điện dành riêng cho mục đích cấp cứu, an toàn, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, quốc phòng, an ninh vào mục đích khác (Điều 293), hoặc người nào cố ý gây nhiễu có hại, cản trở hoạt động bình thường của hệ thống thông tin vô tuyến điện (Điều 294), gây thiệt hại từ 200 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng thì bị phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 100 triệu đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm.

Phạt tù từ 1 năm đến 5 năm, nếu phạm tội thuộc một trong các trường hợp: Có tổ chức, hoặc gây thiệt hại 500 triệu đồng trở lên, hoặc tái phạm nguy hiểm.

H.T.