Luật An ninh mạng quy định những hành vi bị nghiêm cấm, cụ thể là 6 nhóm hành vi chính. Đó là các hành vi phương hại đến chế độ và nhà nước CHXHCN Việt Nam, độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Những hành vi bị nghiêm cấm này đã được quy định trong một số văn bản quy phạm pháp luật trong nước, cụ thể nhất là Bộ luật Hình sự đã quy định 29 hành vi.

Do đa số hành vi vi phạm pháp luật đã được quy định và dẫn chiếu từ đời sống thực lên không gian mạng, một số hành vi cũng được một số văn bản luật của quốc gia khác quy định nên không có căn cứ để cho rằng, các hành vi bị nghiêm cấm trong Luật An ninh mạng vi phạm quyền con người, bóp nghẹt quyền tự do dân chủ, tự do ngôn luận. Cụ thể:

- Luật An ninh mạng không ngăn cản, xâm phạm quyền tự do ngôn luận của công dân.

- Các hoạt động liên lạc, trao đổi, đăng tải, chia sẻ thông tin, mua bán, kinh doanh, thương mại vẫn diễn ra bình thường trên không gian mạng, không hề bị ngăn cảm, cấm đoán miễn là những hoạt động đó không vi phạm pháp luật của Việt Nam.

- Công dân có thể làm bất xử điều gì trên không gian mạng mà pháp luật Việt Nam không cấm.

- Luật An ninh mạng bảo vệ cho các hoạt động tự do ngôn luận, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân khi mua bán, kinh doanh, trao đổi, thương mại trên không gian mạng.

Trước đây, có ý kiến cho rằng, Luật An ninh mạng có quy định cấm truy cập Facebook, Google, Youtube. Đây là cách hiểu sai, mọi người Việt Nam được tự do truy cập vào trang mạng nêu trên hay bất kỳ trạng mạng xã hội nào khác ở trong và ngoài nước. Luật này còn quy định các biện pháp bảo vệ về an ninh mạng cho người dân khi tham gia hoạt động trên các trang mạng xã hội như Facebook, Google…

Những quy định tại Luật An ninh mạng bảo vệ cho các hoạt động tự do ngôn luận, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân khi mua bán, kinh doanh, trao đổi thương mại trên không gian mạng.

Phạm Tấn