Trả lời: Luật An ninh mạng không ngăn cản, xâm phạm quyền tự do ngôn luận của công dân.

Các hoạt động liên lạc, trao đổi, đăng tải, chia sẻ thông tin, mua bán, kinh doanh, thương mại vẫn diễn ra bình thường trên không gian mạng, không hề bị ngăn cản, cấm đoán miễn là những hoạt động đó không vi phạm pháp luật của Việt Nam.

Công dân có thể làm bất cứ điều gì trên không gian mạng mà pháp luật Việt Nam không cấm.

Luật An ninh mạng bảo vệ cho các hoạt động tự do ngôn luận, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân khi mua bán, kinh doanh, trao đổi, thương mại trên không gian mạng.

Trước đây, có ý kiến cho rằng, Luật An ninh mạng có quy định cấm truy cập Facebook Google, Youtube. Đây là cách hiểu sai, mọi người Việt Nam được tự do truy cập vào trang mạng nêu trên hay bất kỳ trang mạng xã hội nào khác ở trong và ngoài nước. 

Luật này còn quy định các biện pháp bảo vệ về an ninh mạng cho người dân khi tham gia hoạt động trên các trang mạng xã hội như Facebook, Google…

Ngoài ra, còn ý kiến lo ngại, xuyên tạc rằng khi Luật An ninh mạng có hiệu lực, Facebook, Google… rút khỏi Việt Nam. Vấn đề này hoàn toàn không có căn cứ. Các doanh nghiệp nêu trên hiện đang có hàng triệu người Việt Nam sử dụng.

Hơn nữa, với hạ tầng cơ sở về công nghệ của các doanh nghiệp Việt Nam khá tốt, hiện nay các doanh nghiệp này cũng đang thuê và sử dụng để tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh.

Ban Pháp luật – Bạn đọc