Những trái cây này được thiết kế hình móc để thu hút các con chim ghé thăm, những sinh vật này sau đó bay đến hòn đảo khác và phát tán hạt. Nhưng những hạt giống như vậy rất dính đôi khi chúng giết chim vận chuyển. 

Hạt giống cây rụng quanh gốc, trên cành to cũng để bẫy và giết những con chim non. Một khi bị mắc kẹt bởi các hạt dính, chim thường chết đói, và những xác chết thối rữa của chúng được sử dụng bởi những cây to như phân bón.

Ngoài chim, các loại cú, sinh vật nhỏ cũng mắc bẫy.

Chim tới ăn hạt mang quả đi phát tán, tuy nhiên, nhiều con non, yếu quả dính nhiều, không bay được và chết phân hủy  làm mồi cho cây.
Thân cây thường mọng lên.
Quả rơi gốc cây bẫy chim.
Phát hiện cây bắt chim với những quả cong và dính để bẫy chim.
Minh Ng (Theo Daily Mail)