Nhiều người xuống đây tắm cũng có tác dụng dưỡng sinh, trị bệnh.
Tắm ở đây không bao giờ sợ chết đuối.
Vừa tắm vừa đọc báo.
Phụ nữ thích thú với điều này.
Có thể xem biển như chiếc giường nằm.
Minh Ng. ( Theo DK)