Địa hình đất Danxia được  tạo ra bởi  các dải cát đỏ xen kẽ với phấn và các trầm tích khác đã được tích tụ hàng triệu năm, giống như lát bánh

Hơn 700 địa điểm đã được xác định tại Trung Quốc, chủ yếu ở phía đông nam và tây nam nước này có loại đất trên.

Những nơi có thể nhìn thấy  các màu sắc và các lớp đất này - tất cả đều được gọi là địa hình đất Danxia.

Hình thái đất Danxia được cho là được tích tụ từ Kỷ Creta, nhìn từ xa như chiếc  giường màu đỏ, đặc trưng bởi những vách đá ngắn dốc

Địa hình trông rất giống với địa hình núi đá vôi, hình thành ở các khu vực bị lấn át bởi đá vôi, nhưng vì các loại đá tạo thành Danxia là đá cát, qua quá trình tích tụ chúng được gọi là các địa hình "bùn cát".


minh NG