Theo Bộ TT&TT, đầu năm 2017, cơ quan này đã phát hiện tình trạng quảng cáo sản phẩm, dịch vụ của nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, kể cả một số thương hiệu toàn cầu được gắn trong các video có nội dung xấu độc, phản động, vi phạm pháp luật Việt Nam phát trên Youtube thông qua dịch vụ quảng cáo của Google. Đặc biệt, dòng tiền quảng cáo này được Google chia sẻ cho các đối tượng sản xuất clip xấu độc, phản động. Hành vi này vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật về quảng cáo, là nguy cơ đáng lo ngại, gây ảnh hưởng đến sự an toàn, uy tín của thương hiệu, doanh nghiệp.

Trước tình hình đó, Bộ TT&TT đã gửi công văn cảnh báo tới các doanh nghiệp; tổ chức làm việc với doanh nghiệp, đại lý quảng cáo và đại diện của Google, yêu cầu khắc phục tình trạng trên. Vì vậy, sau tháng 3-2017, tình trạng này được tạm thời khắc phục. Tuy nhiên, gần đây, qua rà soát thông tin trên mạng xã hội, cơ quan này nhận thấy tình trạng quảng cáo của một số công ty bị gắn vào những video có nội dung vi phạm pháp luật trên Youtube tái diễn.

Bộ TT&TT yêu cầu các công ty dừng ngay việc quảng cáo trong các video trên Youtube có nội dung xấu độc, phản động, chống phá Đảng và Nhà nước; chủ động rà soát, kịp thời cảnh báo với các đối tác cung cấp dịch vụ nhằm bảo đảm hoạt động quảng cáo của công ty phù hợp với quy định pháp luật hiện hành; đồng thời có báo cáo giải trình gửi về Cục Phát thanh truyền hình và thông tin điện tử trước ngày 17-6.

H.Thanh